Eğitimler

İçeriklerimizden, dijital uygulamalarımıza kadar her detayı çalışanlarımızın yeni zihin haritaları oluşturabilmeleri, kendilerini hızla geliştirebilmeleri için özenle tasarladık. Önceliğimiz daima çalışanlarımızın ihtiyaçları ve markamızın gücünü yansıtacak yenilikçi çözümler oldu. Eğitimlerimizin hedefe yönelik, katılımcı odaklı, yol gösterici, modern ve motive edici olmasına özen gösterdik.​

Farklı katılımcı profillerine yönelik farklı programlar oluşturduk;

  • Vizyoner Liderlik Programı
  • Yeni Nesil Perakende Liderleri
  • Etkin Yöneticilik
  • Satışta Uzmanlık
  • İleri Seviye Danışman Satıcı
  • Mağazada Uzmanlık
  • Sahada Uzmanlık
  • Eğitimde Öncülük


Vizyoner Liderlik Programı ile Arçelik Türkiye'nin perakendecilik vizyonu ve stratejileri doğrultusunda, yetkili satıcıların işletme yönetimi anlayışını ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. İş dünyasının değişen dinamikleri, perakendecilikte işletme yönetimi, değişim yönetimi, kişisel gelişim konu başlıkları işlenmektedir.​​ Bu programın akabininde ise “Yeni Nesil Perakende Liderleri” Programı 2019’da devreye alındı. Perakende dönüşüm yolculuğumuza bayilerimizin üniversitede okuyan çocuklarına özel olarak hazırladığımız eğitim programı ile devam ediyoruz. Bu yolculukta modern perakendeciliğe yön verecek Yeni Nesli Liderlerimizi yetiştirtiyoruz. Program içeriklerimizle yeni nesil liderlerimizi yetiştirirken sonraki nesillere de rehberlik etmelerini hedefliyoruz.

Etkin Yöneticilik Programı ile Arçelik Türkiye'nin perakendecilik vizyonu ve stratejileri doğrultusunda, mağaza yöneticilerinin mağaza yönetim becerilerini geliştirmeyi ve müşteri odaklılığı benimsetmeyi amaçlıyoruz. İş dünyasının dinamikleri, Arçelik’te mağaza yönetimi, Arçelik’te sistem ve süreçler, profesyonel iş yönetimi konu başlıkları işlenmektedir.​​

Satışta Uzmanlık Programı ile yeni işe başlayan satış temsilcilerini Arçelik A.Ş. kurum kültürü, perakendecilik vizyonu, stratejileri ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek, saha, merkez ve fabrika ziyareti yaptırarak, büyük resmi görmelerini sağlamak, motivasyon ve bağlılık kazandırmak amaçlanmaktadır. «Yeni İşe Başlayanlar için Oryantasyon Programı», «Temel Seviye Gelişim Programı» ve « İleri Seviye Gelişim Programı» olmak üzere üç alt program sunulmaktadır. 2019 yılında, bu programımızı başarıyla tamamlayan satış temsilcilerimiz için açtığımız “İleri Seviye Danışman Satıcı” Programı ise satış ve deneyimi öne aldığımız bir eğitim programıdır.​​

Sahada Uzmanlık Programı ile zincir mağazalardaki promotörleri ürün, rekabet, tanıtım ve satış konularında donanımlı kılarak potansiyel müşterilere en etkin müşteri deneyimi yaşatmalarını sağlatmak ve satış hacmini artırmak amaçlanmaktadır.​​

Eğitimde Öncülük Programı ile Gezici Ürün Tanıtım Ekiplerini ve İç Eğitmenleri Perakende Akademi’nin sahadaki elçileri olarak konumlandırma ve modern eğitimci becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.